Home > Fighters > Christoforidis, Anton

Current Category: Christoforidis, Anton
Jump to another section

 
Name: BETTINA, MELIO-ANTON CHRISTOFORIDIS WIRE PHOTO (1941)

More Information
-------------------------------------------------------

 
Name: CHRISTOFORIDIS, ANTON EXHIBIT CARD

More Information
-------------------------------------------------------

 
Name: CHRISTOFORIDIS, ANTON-AUGIE FLEISHAUR OFFICIAL PROGRAM ((1946)

More Information
-------------------------------------------------------

 
Name: CHRISTOFORIDIS, ANTON-BUTCH LYNCH OFFICIAL PROGRAM (1946)

More Information
-------------------------------------------------------
Page(s) [ 1 ]

Jump to another section